Trvalý pobyt, trvalé bydliště

Volejte zdarma 800 700 031
Poskytnutí trvalého pobytu
či trvalého bydliště
pro fyzické osoby
Místo trvalého pobytu
na adrese mimo
vaše bydliště
Příjem poštovních
zásilek na adrese
trvalého pobytu
 

Trvalý a přechodný pobyt pro cizince

Žádost o trvalý pobyt

 
Žádost o trvalý pobyt je nutno podat osobně na vyplněném formuláři se všemi nezbytnými náležitostmi. Veškeré dokumenty je nutné dodat v originále, nebo úředně ověřené kopii, a to vždy v českém jazyce (případné překlady musí být přeloženy úředně do češtiny a opatřeny apostilou nebo superlegalizací).
 
MV ČR má na rozhodnutí lhůtu 60 dnů ode dne podání žádosti na území ČR, a 180 dnů ode dne podání na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí
 

Udělení povolení k trvalému pobytu

Při vyhovění žádosti se s vámi MV ČR nebo zastupitelský úřad telefonicky (případně písemně) spojí a domluví termín převzetí rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu a poskytnutí biometrických údajů (zobrazení obličeje a otisky prstů vyplývající z EU legislativy, nevztahuje se na občany třetích zemí pobývající v ČR na základě víza, na občany EU ani jejich rodinné příslušníky).

Pokud podáte žádost na zastupitelském úřadě v zahraničí, zastupitelský úřad Vám vydá vízum k pobytu nad 90 dnů kvůli převzetí povolení k pobytu. Do 3 dnů od vstupu na území ČR se musíte dostavit na MV ČR, kde bude domluven termín poskytnutí biometrických údajů.

Ve stanovené lhůtě, ale nejpozději do 60 dnů od pořízení biometrických údajů, je nutné se osobně dostavit na MV ČR a převzít průkaz o povolení k pobytu z důvodu ověření správnosti osobních údajů uvedených v průkazu, funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji.
 
MV ČR zároveň kontaktuje Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, že daný den nabylo rozhodnutí právní moci a zařadí Vás tak automaticky do registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění.
 

Neudělení povolení k trvalému pobytu

Pokud bude Vaše žádost zamítnuta, máte právo se proti rozhodnutí do 15 dnů odvolat. 

 

Související důležité dokumenty:

 

Objednat virtuální trvalý pobyt on-line...