Trvalý pobyt, trvalé bydliště

Volejte zdarma 800 700 031
Poskytnutí trvalého pobytu
či trvalého bydliště
pro fyzické osoby
Místo trvalého pobytu
na adrese mimo
vaše bydliště
Příjem poštovních
zásilek na adrese
trvalého pobytu
 

Trvalý pobyt a školka

Nechtějí Vaše dítě přijmout do žádné pražské školky?

Máte dítě ve věku, kdy byste ho chtěli přihlásit do školky, nejlépe do té, co je nejblíže Vašemu domovu nebo naopak do té s nejvyšším hodnocením? Že jste od kamarádky dostali tip na výbornou pražskou školku, ale Vaše dítě bylo z kapacitních důvodů odmítnuto, protože nemáte v Praze trvalý pobyt? S tímto problémem se setkává řada lidí.

 

Bez trvalého pobytu v daném městě Vaše dítě nemusí být do školky přijato

Místa ve školkách jsou určena primárně pro děti rodičů, kteří mají v daném místě trvalý pobyt. Nezáleží na tom, jak dlouho v daném městě bydlí nebo jak se angažují  v jeho společenských kruzích. A tak se může stát, že přestože si můžete dovolit umístit dítě do prestižní státní školky, budete odmítnuti, protože přednost je dána všem místním občanům, až poté těm z jiných měst (přestože se jedná o vzdálenost třeba i 5 km).

 

Podmínka trvalého bydliště platí také pro základní školy

Především v posledních letech je ve velkých městech, jako jsou Praha či Brno, také velký nápor předškolních dětí, a tak o jejich přijmutí do školy nerozhodují jen schopnosti dítěte, ale také místo trvalého pobytu. Pokud tedy bydlíte na vesnici za Prahou, přestože máte danou školu blíž než někteří obyvatelé z druhého konce Prahy, nemusí být dítě do školy přijato. Jakmile nemáte trvalý pobyt v daném městě, jste v žebříčku až za všemi dětmi, které jej zde mají.

 

Řešením je virtuální trvalý pobyt

Díky této službě získáte všechna práva občana dané obce, tedy i právo na umístění dítěte do školky či školy. Znamená to tedy, že se nemusíte nikam fyzicky stěhovat, ale přestěhujete se jen virtuálně/administrativně, čímž získáte status občana.

A toto je jen jedna z mnoha výhod virtuální trvalého bydliště, pro více informací nás kontaktujte na  telefonní lince 228 808 075

Objednat virtuální trvalý pobyt on-line...