Trvalý pobyt, trvalé bydliště

Volejte zdarma 800 700 031
Poskytnutí trvalého pobytu
či trvalého bydliště
pro fyzické osoby
Místo trvalého pobytu
na adrese mimo
vaše bydliště
Příjem poštovních
zásilek na adrese
trvalého pobytu
 

Trvalý pobyt a OSVČ

Využijte nabídky 2v1 – trvalý pobyt a místo podnikání

Pokud byste měli zájem o využití místa podnikání na adrese trvalého pobytu bez vedlejších služeb, vše je možné využít na jedné adrese. Službu a podklady vyřizuje přímo vlastník nemovitosti, kterému předáme Váš kontakt. V současnosti naši partneři nabízí tyto adresy: 

  roční platba - trvalý pobyt s místem podnikání pro OSVČ
Praha 5 10.168 Kč
Praha 7 7.250 Kč

 

 

 

 

 

 

Námi nabízená adresa může být do živnostenského rejstříku zapsána pouze s výslovným souhlasem vlastníka nemovitosti, a to na základě souhlasu s umístěním místa podnikání, po podpisu smlouvy a úhradě služeb. Dojde-li ke změně místa podnikání spolu se změnou trvalého pobytu bez jeho souhlasu, jste povinni zajistit obratem neprodleně přepsání místa podnikání na jinou adresu.

Objednat virtuální trvalý pobyt on-line...