Trvalý pobyt, trvalé bydliště

Volejte zdarma 800 700 031
Poskytnutí trvalého pobytu
či trvalého bydliště
pro fyzické osoby
Místo trvalého pobytu
na adrese mimo
vaše bydliště
Příjem poštovních
zásilek na adrese
trvalého pobytu
 

Postup změny trvalého pobytu

1. Navštivte matriku / obecní úřad, městskou část

2. Navštivte obecní úřad s rozšířenou působností

3. Převezměte hotový občanský průkaz

Objednat virtuální trvalý pobyt on-line...